บริการ

บริการรับเหมาล้อมรั้วตาข่าย ลวดหนาม ทั้งหน่วยราชการและรัฐวิสาหกิจ

บริการรับทุบ รื้อ ถอน เคลียร์ริ่ง ถมที่

บริการก่อสร้างทุกประเภทและงานสวน ทั้งรายวัน/รายเดือน

บริการรถบรรทุกติดดั้ม ขนย้าย รับส่ง ปูน หิน ดิน ทราย
ขนย้ายเศษก่อสร้าง ทั้งรายวัน/รายเดือน

อัตราค่าบริการ

** ค่าขนย้ายข้างต้น เฉพาะในเขตกรุงเทพเท่านั้น ต่างจังหวัดตกลงกันได้**

เงื่อนไขการใช้งาน :

  1. ราคาทั้งหมดเป็นราคาที่ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
  2. ชั่วโมงทำงานอยู่ที่ 8 ชั่วโมงต่อวัน หรือ 240 ชั่วโมงต่อเดือน
  3. โอที คิดตามเรทหารจำนวนชม ทำงาน เลยเที่ยงคืนคิดเป็น2เท่า
  4. สำหรับการเช่ารายอาทิตย์/รายเดือน จะต้องมีการทำสัญญา
  5. รายละเอียดการชำระเงินจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ก่อนทำการเช่าสินค้า
  6. กรณีรถเสียหรือสายไฮโดรลิคแตก ก็จะทดเวลาตามเวลาจริงที่เสีย
  7. รบกวนคุณลูกค้าโทรจองล่วงหน้า 1-2 วัน
  8. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า